Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-23

Utredning brandorsaker i skorsten (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Råsjö Torv är ett av Sveriges ledande bioenergibolag med ca 130 anställda spridda över hela Sverige. Råsjö Torvs pelletsfabrik utanför Gävle tillverkar värmepellets.
I tillverkningsprocessen torkas sågspån i en trumtork under höga temperaturer. Det gör att det ibland bildas glödbränder i rökgaskanalerna, vilka riskerar att sprida sig till andra områden.

Examensarbetet innebär att utreda grundorsakerna till dessa glödbränder. Det innebär att man lämpligen har kunskaper inom biokemi, biobränslen, torkteknik, rökgaser, beläggningar etc.
Vidare i utredningen ingår att undersöka om dessa glödhärdar uppkommer på samma ställen varje gång eller om de startar var som helst inom torkanläggningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.