Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Modellering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I den militära domänen har ledningssystemet och dess verksamhet alltid varit beroende av samband som en kritisk resurs för att nå framgång i operationerna. Sambandsmedlen har krav på sig att vara pålitliga (tillgängliga) och säkra. Det har medfört att det finns många speciallösningar inom området som är mycket kostsamma det har dessutom inneburit att denna domän har inte kunnat tillgodogöra sig de fördelar som utvecklingen av främst IP-relaterade produkter erbjudit inom andra domäner.

Syfte: Leda till åtgärder som effektiviserar systemframtagning genom användande av arkitekturella ramverk på verksamhets- och systemnivå samt möjliggöra visualisering och kodgenerering med återföring (roundtrip engeneering).
Innehåll:
- Systemnivå samt applikationsnivå ska hanteras, APP/DOB/XMLSQL
- Modellbaserad systemutveckling- MBSE, tillämpning av UML-XML för definitioner, XtUML eller liknande för exekvering och verifiering av modeller.
- Prestandaanalys ska stödjas genom - QoS (svarstider/laster/resursbehov), throughput, RMS, etc. Benchmarking MS Excel
- Koppling till befintliga ramverk - TOGAF, DoDAF, NAF, BPEL
- Koppling på system- och applikationsnivå till mönster enligt GoF

En student på MSc-program inom datorteknik/datvetenskap.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.