Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-02

Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Medfield Diagnostics AB är ett ungt, expansivt företag som arbetar med att ta fram medicinteknisk utrustning baserad på mikrovågsteknik, och har idag tre applikationsområden som undersöks parallellt.

Företaget ska erbjuda medicinska diagnostiksystem inom exempelvis mammografi, identifikation av protesdislokaliseringar och hjärnövervakning. Med hjälp av mikrovågor kan Medfields system exempelvis upptäcka tumörer vid bröstcancer som är svårupptäckta med traditionell röntgen.

Beskrivning av examensarbetet
Medfield Diagnostics har för avsikt att fokusera på en eller flera av de områden som undersöks idag. Detta innebär att titta på allt från marknadspotential till regulatoriska krav och omvärlden.

Examensarbetet syftar till att i samarbete med Medfield Diagnostics, ta fram en omvärldsanalys för den eller de applikationerna som Medfield Diagnostics väljer att
vidareutveckla för lansering på marknaden

Arbetet kommer att omfatta
• Konkurrentanalys
• Marknadsstruktur
• Inköpsbeteenden
• SWOT-analys
• Handlingsplan

Resultatet kommer vara av stor vikt för Medfield Diagnostics introduktion på marknaden.

Examensarbetet är lämpligt att genomföras av en eller två studenter med inriktning mot marknadsföring/omvärldsanalys.
Arbetet ska genomföras under sommar/hösten 2006.
Mer information lämnas av [email protected], 031-7728057


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.