Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-15

Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet drivs genom sammarbetsorganisationen Etik & Energi som i svamverkan med landets energikontor, föreningen Sveriges energirådgivare, Högskolan på Gotland, amerikanska kyrkornas energiorganisation (IP&L - arbetar med klimat/miljö och energiomställningfrågor) Norska kyrkans Arbetsgivarorganisation - Kirkeuppvarming - miljöriktig och energieffektiv m.fl.

Besiktning och analys är en del av ett treårigt program där all personal och alla förtroendevalda utbildas i etiska frågor kopplat till klimat, miljö och energiomställning. Ett enkelt energiledningsverktyg införs - handlingsplaner utarbetas för samfällighet / pastorat och varje anställd utarbetar sin egen - för vardagsarbetet.

Vi önskar en besiktningskunnig person med teknisk energianalyskompetens med intresse för etiska frågor och energifrågor i kulturhistoriska byggnader bl.a.
Utöver detta god social kompetens för kommunikation med människor på plats - samt lust och viss förmåga att informera, handleda och utbilda i mindre sammanhang.

Framför allt jobbar vi just nu i Värmland, Dalsland, Bohuslän, Västergötland, Skåne, Blekinge, Östergötland, Jämtland - Härjedalen, Västernorrland.
På gång är också Stockholm - Uppsala

Läs mera : WWW.etikochenergi.se

Dan Melander
verksamhetsledare


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.