Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Samhällsekonomiska vinster av samordnande insatser vid psykisk ohälsa och vägen till egen försörjning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
- Vilka är de samhällsekonomiska vinsterna av att samordna insatser, som leder till egen försörjning för unga människor med psykisk ohälsa?
- Vilka är de samhällsekonomiska vinsterna av samordnande tidiga insatser för unga människor med psykisk ohälsa?


Projekt Gemet är ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Projektet riktar sig till personer mellan 18-40 år saom behöver stöd till egen försörjning. Psykisk ohälsa samt kontakt med någon av aktörerna i projektet ligger som grund för deltagande.

Karlstads kommun(Arbetsmarknads och socialförvaltningen) är huvudman för projektet.

Projekttid Ht 2005-2006/2007

Finansiering med länsmedel(Miltonpengar) samt medel för samverkansaktiviteter(Försäkringskassan)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.