Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-02

Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cancer-immunterapi har under senare år utvecklats till att bli ett alternativ/komplement till de mera traditionella behandlingsmetoderna för cancer t.ex. strålning och cellgiftsbehandling. Principen bakom cancer-immunterapi är att kroppens eget immunförsvar ska aktiveras för att självt kunna eliminera cancerceller i patienten, t.ex. genom immunisering med tumörantigen (cancervaccin), antikroppsbehandling eller administration av cytokiner. Trots lovande resultat i pre-klininska studier så har cancervaccin inte nått några större framgångar när det testats i patienter, det är därför av stor vikt att få fram nya typer av cancer-vaccin som även har effekt kliniskt.

Syftet med studien är att utveckla en ny typ av cancervaccin som ger ett starkare immunsvar och ett bättre skydd mot cancer än de vaccin som finns idag.

Projektet innefattar utveckling och utvärdering av ett cancervaccin riktat mot prostatacancer. Ett antigen, specifikt för cancern, kommer att klonas in i en phage-display vektor för att sedan användas för immunisering. Immunsvaret efter immunisering kommer att utvärderas med avseende på antikroppsproduktion, inducering av antigen-specifika T-celler och förmåga att stöta bort tumörceller. Teorin bakom metoden är att fagen fungerar som ett adjuvant med ett kraftfullt immunsvar som följd.

Metoder: Fagvektorn kommer att tillverkas med molekylärbiologiska tekniker såsom PCR, kloning etc. Analys av vektor och färdig produkt med DNA sekvensering och antikroppsbaserade tekniker t.ex. ELISA och Western Blot. För analyser av immunsvaret kommer t.ex. ELISA, ELISPOT, flödescytometri och cytotox assays att användas.

För vidare information se: http://www.cck.ki.se/pisa/
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.