Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Hur fungerar ett projekt?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Projektledning, utvärdering, innovationsteknik, analys, kommunikation, gruppdynamik, organisationsteori, management, personalekonomi, informationshantering, fortbildning, arbets- och organisationspsykologi

Bakgrund
På Högskolecentrum i Arboga ger vi personer möjlighet att bedriva högskolestudier. Distansutbildning vid ett lokalt studiecentrum är en möjlighet för de personer som av olika skäl inte har möjlighet att studera på en universitets- eller högskoleort. Undervisningen bedrivs i huvudsak lokalt hos oss via distansöverbyggande tekniker eller tillresta lärare. Förutom lokaler för undervisning finns grupprum och enskilda studieplatser. Studenterna har även tillgång till telebild, datorer, kopiator och telefax.

Uppdrag
På Högskolecentrum i Arboga arbetar vi ofta i projekt av olika slag. Men är projektformen en bra form? Hur fungerar ett projekt egentligen? Vi skulle vilja ha en student som följer med oss på vår resa under ett projekt, från start till mål, för att analysera vad som gjordes bra och vad som kunde göras bättre. En person som under resans gång kommer med tips, idéer och förslag på arbetsmetoder. En person som ser helheten med andra ögon än vad vi själva gör och som i slutändan kan utvärdera hela projektets gång.

Hemsida: http://www.hc.arboga.se/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.