Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Dagvattendammen universitetet. Kartläggning av dess funktion och utformning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Innehåll: Dagvattendammens funktion och utformning; reningsförmåga,(sedimentation, tungmetaller, komplexbindande förmåga)har den någon reningsförmåga? Syrgasfördelning. Erosionshindrande förmåga. Skötselplan - för att ev kunna maximera reningsförmågan, erosionsskydd, estetik. Kartläggning av avrinningsområdets utformning och aktiviteter inom detta.

Laborativa inslag: Sedimentprov, kornstorleksanalys, vattenkemi (syrgas, P, N, tungmetaller samt olja).

Beräkningar: Sedimentationshastighet, fördelning.

Ev en kvalitativ undersökning; hur uppfattas dagvattendammen ur estetisk synvinkel?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.