Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Kartläggning av dagvattenrecipienter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För att kunna fastställa hållbara gränsvärden för dagvattnets föroreningsinnehåll måste recipientens ekologiska status fastställas. Hur känslig är recipienten för tillskott av i dagvattnet förekommande ämnen?

Laborativa inslag: Inventering av växter och djur i recipienten.

Beräkningar: Antalet indiaktorarter, föroreningskänslighet m m

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.