Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-09

Interaktionsdesign

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet kommer att ske i samarbete med Daidalos Consulting AB. Ett företag som varit verksamma sedan 1984 och residerar i centrala Stockholm. Företaget utvecklar programvaror samt bistår med konsulttjänster för privat och offentlig sektor.

Exjobbet går ut på att ta fram ett koncept samt prototyp för en interaktiv webportal för samordning av transporttjänster. Arbetet skall utgå från användarcentrerad iterativ design där målgruppsanalys, prototypframställning och användartester ingår i designförslaget för portalens användargränssnitt. Vi ser gärna att arbetet och designen utgår ifrån personas.

Exjobbaren förväntas arbeta självständigt och följa en tids- samt projektplan under examensarbetet. Viss tillgång till företagets lokaler kommer att vara möjlig vid olika delar av projektet, speciellt vid planeringsfas och vid användartester. Den vetenskapliga tesen och handledningen av examensarbetet lämnas åt studenten och handledaren på institutionen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.