Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-16

Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Seco Tools har 20 000 lagerlagda standardprodukter. Sortimentet har vuxit kraftigt de senaste åren. Marknaden kräver ständigt nya moderna produkter och samtidigt finns krav på att lagernivåer och kostnader inte får öka för mycket.
Därför tillämpas idag en metod att dela upp sortimentet – en sk sales/range matrix. Syftet med denna är att identifiera produkter som kan tas bort ur sortimentet.
Däremot saknas beslutsstöd för att avgöra om eller vid vilka volymer det är lönsamt att lägga till produkter.

Projektuppgift:
Analysera och beskriv produktframtagningsprocessen i syfte att skapa ett beslutsunderlag som kan användas som stöd för beslut om en produkt/produktgrupp skall läggas till eller ej.

Seco Tools vill undersöka hur stora kostnaderna är för att ta fram en ny produkt/produktgrupp. Du/Ni kommer att behöva samverka med olika funktioner inom Seco Tools såsom marknadsavdelningen, ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen, logistikavdelningen samt produktionen för att få förståelse för hur en ny produkt tas fram. Den kunskapen skall sedan användas till att värdera vilka kostnader som uppstår i olika skeden. Resultatet av ert arbete skall kunna besvara frågan: Vid vilka försäljningsvolymer blir en produkt/produktgrupp lönsam?
Arbetet borde lämpa sig för en eller två personer och omfattar rimligtvis 10-20 poäng.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.