Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-11

CFD-BERÄKNING AV BASFLÖDESGRANAT MED EXTERN FÖRBRÄNNING

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND:
Det är önskvärt att förlänga räckvidden för artillerigranater. Ett sätt är att förse dessa med ett basflöde i form av en krutmotor i akterdelen. Den minskar basmotståndet så att ett lägre luftmotstånd erhålles.

ARBETSPROGRAM:
Examensarbetet syftar till att öka kunskapen om basflödesgranater och att kunna modellera och beräkna dessa med CFD. Tidigare har basflödesgranater med kall luft beräknats. I detta examensarbete skall varm krutgas med extern förbränning bakom granaten beräknas. Tyngdpunkten på arbetet blir inom förbränning och extern aerodynamik. Meningen är att bättre aerodynamiska data skall kunna tas fram för banberäkning.

Beräkningarna kan jämföras mot uppmätta data från verkliga skjutningar.

Arbetet är uppdelat i tre steg:

Steg 1: Litteraturstudier av befintliga rapporter om detta.

Steg 2: Modellering och beräkning av konventionell granat, jmf mot skjutprov.

Steg 3: Modellering och beräkning av basflödesgranat, jmf mot skjutprov

Steg 4: Optimering.

Arbetet skall redovisas med en teknisk rapport.

Teoretisk bakgrund:
Civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, teknisk fysik eller farkosteknik med inriktning mot strömningsmekanik/aerodynamik.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.