Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-20

Produktutveckling ytbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hydroscand AB är ett företag som säljer och distribuerar slang och ledningskomponenter inom hydraulik och pneumatik. Se http://www.hydroscand.se

Då vi genomför ett omfattande standardiseringsprojekt av hur de olika kopplingsserierna ska se ut, vill vi samtidigt påbörja standardiseringen av vilken ytbehandling vi ska ha på kopplingarna.

Vår förhoppning är att vi genom ett examensarbete skall kunna stärka kunskapen inom detta område samt vidareutveckla en företagsstandard för vilken ytbehandling vi i framtiden ska ha på våra kopplingar och hur vi specificerar denna på våra ritningar.

I dagsläget el-förzinkas kopplingarna till ett skikt på 8 µm, och därefter gulkromateras de(sexvärt krom). Vi skulle vilja hitta miljövänligare alternativ till det sexvärda kromet.
Vi vet vilka funktionella krav som ställs på våra kopplingar och önskar att du utreder vilka alternativ till ytbehandling som föreligger, analyserar dessa till funktion och miljökonsekvens samt väljer och specificerar bästa alternativ.

Vi ser gärna att examensarbetet innefattar både en teoretisk och praktisk del, där den praktiska delen består i saltspraytester i vårat testlabb. Besök hos våra största kunder kan också komma ifråga.

Lämplig bakgrund kan vara materialdesignprogram eller maskinteknik vid teknisk högskola.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.