Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-04

Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GETRAG All Wheel Drive AB is the Centre of Excellence for
all wheel drive systems and chassis components.
It is a joint venture between GETRAG GmbH & Cie KG, DANA
Corporation and Volvo Cars Corporation.
The factory is situated in Köping, Sweden where around 1000
employees are working to serve customers on a global basis with
market leading car products.Såväl av miljöskäl som av kostnadsskäl så är det viktigt för oss att ha en så bra och så energimässigt effektiv tillverkningsprocess som möjligt.

Vi vill därför ha hjälp med uppföljning av energiflödet i vår tillverkningsprocess från ämne till färdig detalj. Uppföljningen skall visa var i processen det finns potential till energieffektivisering .

Vår process består av :

- Värmebehandling (Glödgning)
- Mekanisk bearbetning (”Mjukbearbetning”)
- Värmebehandling (Sätthärdning)
- Ytbehandling (Manganfosfatering)
- Mekanisk bearbetning (”Hårdbearbetning”)
- Svetsning
- Montering


Utifrån resultatet skall förslag med lönsamhetskalkyler och metoder tas fram på energieffektivisering i befintlig process, samt ”riktlinjer för utveckling av framtida energieffektivt tillverkningsupplägg”.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.