Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-16

Samverkanslösning kring distansutbildning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom Jokkmokks kommun finns ett antal utbildningsanordnare som ser ett behov av effektivt samverkan för att vidareutveckla möjligheterna kring distansutbildningar via internet.
Några av aktörerna är: Vattenfall Training Center, Bokenskolan, Kunskapens Hus, Samernas Utbildningscenter, flera av dem har redan erfarenhet av att sälja distansutbildningar, men för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden och nyttja den samlade kompetensen hos samtliga utbildningsanordnare krävs ett mer långsiktigt och utvecklat samarbete.
Säljbara kurser skulle kunna utvecklas inom de områden där Jokkmokk har en stark profil ex: Vattenkraft, Natur, Kultur, samt det samiska språket.
Kompetens, teknik och kapacitet för att klara av att sända dagens utbud av utbildningar via internet finns till stora delar redan i kommunen.

Det vi hoppas att ett exjobb eller C-D uppsats kan tillföra oss, är ett underlag för det grundläggande arbetet och en kartläggning över hur ett samarbete för detta ändamål ska vara uppbyggt och fungera.
- Vilka resurser finns/fattas
- Behov av ytterligare personella resurser
- Ytterligare tekniska resurser
- Ytterligare kompetensmässiga resurser
- Vilka problem föreligger som hindrar ett genomförande
- Vilka praktiska lösningar finns på dessa problem

Vi önskar en slutrapport som hjälper oss i arbetet med att bygga upp ett samarbete mellan de olika utbildningsanordnarna utifrån ovan angivna frågeställningar.

Vi kan också hjälpa till med att bland annat ordna boende under arbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.