Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-04

IT-strategi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Industrikompetens är ett bolag som tillsammans med dotterbolaget Unik arbetar med kompetensförsörjning och ägs av ett antal större arbetsgivare i Östergötland (Saab, BT, Cloetta m.fl.). Nu är vi i behov av att göra en nulägesanalys över de stödsystem vi använder i verksamheten i dag, titta på behov i framtiden och göra en analys av gapet för att lägga en strategi för dessa frågor. Ett antal frågeställningar finns:


• Vilket IT-stöd behöver bolagen för marknadsstöd (CRM)?

• Vilket IT-stöd behöver bolagen för dokumenthantering (XX)?

• Vilket IT-stöd behöver bolagen avseende ekonomihantering?

• Hur bör en IT-strategi se ut för bolagen fram till 2010?

• Hur bör bolagen arbeta framåt med IT-frågor för att möta kunders krav på en effektiv hantering vid ”affärsuppgörelser”?

• Hur bör bolagen arbeta framåt med IT-frågor för att effektivisera den interna hanteringen av kommunikation och dokument?

• Hur bör bolagen arbeta framåt för att möta konkurrenters utveckling av effektiv hantering vid ”affärsuppgörelser”?

• Utöver dessa frågor finns det säkert ett flertal andra som växer fram under uppsatsen/ex-jobbets gång. Dock är det bra om även ett avsnitt belyser sårbarhet inom bolagen med avseende på IT-stödet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.