Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-04

Businesscase Flyglinje Kalmar-Köpenhamn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målbeskrivning
Hitta ett upplägg för en stabilt finansierad flyglinje Kalmar-Köpenhamn. Exjobbet skall kartlägga de lokala företagens extra kostnader pga av utebliven flyglinje. Ta reda på marknadsförutsättningarna. Göra en budget för att driva flyglinjen. Kartlägga alternativ. Söka efter potentiella finansiärer

Bakgrund
Kalmar har haft en flyglinje till Köpenhamn. Det har varit svårt att få något bolag att driva denna linjen. För lokala företag med kontakter ute i Europa har detta lett till sämre kommunikationer. Vilket gett ökade kostnader i form av extra övernattningar, högre traktamenten och mer arbetstid spenderat på olika kommunikationsmedel. Det borde finnas ett intresse för de lokala företagen att på något sätt få denna flygförbindelse igen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.