Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-04

Elektronisk dokumentinläsning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BRP Systems AB utvecklar och säljer affärssystem med integrerade bokningsfunktioner till tjänsteföretag. Målsättningen är att erbjuda smarta arbetssparande systemlösningar för verksamheter som kräver bokning, planering och effektiv kundkommunikation.

BRP-systemet genererar ett par dokument som är av slaget avtal eller bekräftelse som ska skrivas under av en eller flera parter och sedan arkiveras. Verksamheterna har ofta problem med denna hantering då det kan röra sig om stora mängder avtal. Det kan vara svårt att hitta dem och när någon har hämtat ut ett så är det inte det alltid åtförs till arkivet på rätt plats.

En lösning på detta problem är ha ett elektroniskt dokumentarkiv där dokumenten lagras i inscannat format. Detta kan användas istället för det vanliga arkivet eller som ett komplement. Fördelar med detta är att dokumentet blir lätt att hitta, man slipper bry sig om att lämna tillbaka det, flera kan komma åt det samtidigt och det blir naturligt att ha systemstöd för att även hålla reda på att önskade dokument finns arkiverade.
Eftersom systemet har genererat de dokument som skrivs på finns det stora möjligheter att lägga in identifikationsfält i dessa så att inläsningrutinen helt automatiskt kan avgöra vad dokumentet avser och kan koppla in det på rätt plats i systemet.

Uppgiften består i att designa och implementera stöd för detta i BRP-systemet. Arbetet kommer innefatta undersökning av lämplig hård och mjukvara för att läsa in dokument. Dokumentation av arbetsgång för dokumentinläsning i systemet och kravställning på andra delar i BRP-systemet. Resultatet av arbetet blir Java-klasser som kommer ingå i BRP-systemet.
Arbetet inkuderar även dokumentation över hur lösningen installeras och konfigureras.

Programmeringsspråk är Java.
Som utvecklingsverktyg kommer IntelliJ att användas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.