Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-11

Affärsrelationer mellan Odenskogsföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsstaden Odenskog består av ca 240 företag. Det som karaktäriserar området är småföretagande inom de flesta branscher. I Odenskog finner du företag som har: Allt för bilen, Hus & Hem, Transport, Hotell, Hälsa, Data, Shopping, Systembolag, Sport & Fritid mm Odenskogs Intresseförening är områdets företagarförening som syftar till att utveckla Odenskogsområdet för medlemsföretagens bästa. Föreningen bildades 1995 och antalet medlemmar är i dagsläget ca 160 företag. Företagsstaden Odenskog är belägen i den östra delen av Östersund i direkt anslutning till E 14 och trafikeras av Stadsbussarnas linjer 1, 4 och 9.


Sedan år 2001 bedriver föreningen ett utvecklingsprojekt som delfinansieras av EU:s strukturfonder. Med anledning av utvecklingsprojektet kan vi nu erbjuda studenter att genomföra arbeten inom olika delområden. Arbetena genomförs som exjobb eller möjligen som en del av en kurs.

Uppdrag:
Ge en helhetsbild av affärsrelationer mellan Odenskogsföretag.

Definition affärsrelationer:
Företag/organisationer som aktivt sökt/söker samarbetspartners i syfte att kunna ta hem/slutföra affärer som man på egen hand (inom det egna företaget) inte kunnat klara.


Förslag på Metod:
Intervjuer med företagsrepresentanter/företagsledare. Kan behöva föregås av enkätundersökning för att sålla fram kandidater (företag) till intervju fasen.

Tidsperiod:
Efter överenskommelse, förslagsvis mars-juni


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.