Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
HIPS AB (www.hips.se) är ett utbildningsbolag som arbetar med utbildning
inom primärt IT-teknik och Telecom. Vi genomför tillsammans med vårt
systerföretag Network Expertise Sweden AB, www.networkexpertise.com,
utbildningar och seminarier gällande IT och Telecom. Vi har idag ett 10-tal utbildningar som genomförs på kontinuerlig basis. Dessa kurser är bl a Telecom grunder, TCP/IP – hands-on-routing, GSM, radionätsplanering, WiMAX introduktion, m fl.

Vår företagsgrupp satsar på att leverera VoIP baserade system och olika
typer av Linux baserade lösningar. Tack vare dessa satsningar har vi nu ett behov av att hålla seminarier samt utbilda våra kunder och partners i denna typ av teknik.

Vi söker studenter som är intresserade av VoIP och Linux och känner att de kan hjälpa oss ta fram 1-dagars övergripande teknikkurser i ämnet. Kurserna skall vara genomföras i seminarieform under 1 dag, där deltagarna kommer att få en introduktion om hur de ovan nämnda teknikerna fungerar, exempel på arkitekturer, tänkta lösningar och berörda protokoll. Efter kursen skall deltagarna erhållit en allmän bild om teknikens funktioner, krav och förutsättningar.


Kurs 1 behandlar VoIP och SIP, liknande ”Grunderna i IP-telefoni”. Denna
kurs skall behandla exempelvis:
IP-telefoni & klassisk PSTN baserad telefoni
IP-telefon & Softphone
IP-PBX
SIP, H.323 & MGCP
RTP, RTCP, SDP & RTSP
Nätverk, Bandbredd & QoS för IP-telefoni
Protokollöversikt
Signalering, Adressering, ENUM, Debitering & Mobilitet
Applikationer såsom Asterisk, SIPX och Cisco CM


Kurs 2 skall behandlar om hur LINUX kan ersätta och komplettera Microsoftbaserade arbetsstationer och nätverksservrar, dvs ”Linux for dumbes”. Kursen skall vända sig till användare och beslutsfattare. Kursen skall beröra exempelvis följande:

Vad är Linux och dessa fördelar/nackdelar
Kärnan, filsystemet & processer
De vanligaste versionerna av Linux och vad skiljer dem åt
Ett typiskt Linux system som arbetsstation eller server
X-fönster, användning & handhavande
De vanligaste kommandona
Hantering av filer
LAN och TCP/IP
Open Office
Linux som arbetsstation
Linux i Microsoft miljö (samba server)
Vanligaste lösningarna på Linuxbaserade Mail & webservrar
Open Source
Populära verktyg


Utgångspunkten i uppdraget kommer att vara att basera kurserna på en
kombination av pedagogik, koncept, kända applikationer, handhavande samt den tekniska miljön som kursen behandlar. Vi vill vara tydliga på att kursen skall vara övergripande med syfte att användarne skall kunna sätta sig framför en Linux baserad arbetsstation enfert kursen och ha en allmän uppfattning om hur man använder systemet och x-fönstermenyer.


Vår tanke är att basera dessa nya kurser på våra befintliga teknikkurser och utbildningsmodell. Du får nödvändig hjälp av våra tekniker och utbildare som är väldigt kunniga inom området. Ditt arbete kommer att innehålla både research mot litteratur, tekniska specifikationer, diskussioner med våra lärare och tekniker, liksom praktisk utformning och utvärdering av en undervisningen.

Lämpliga förkunskaper: Goda kunskaper i Svenska både i tal och skrift, krav är även att besitta god kunskap och färdighet i de berörda teknikområdena. Har du egen erfarenhet från specifika kurser i VoIP respektive LINUX är självklart en given merit.

Efter genomfört ex-jobb finns det möjlighet till anställning eller
konsultuppdrag på något av våra företag.

Start av projekten skall ske snarast.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.