Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-15

Utvärdering av Resursskolan i Backa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är tre pedagoger som ansvarar för en särskild undervisningsgrupp med sju elever. Den heter Resursskolan och är en del av verksamheten i Brudbergsskolan i Backa. Resursskolan har varit i gång i tio år, men i sin nuvarande form är det sjunde året. Under dessa sju år har vi lotsat 20-25 elever genom mellanstadiet.

Eleverna som kommer till oss har som gemensam nämnare att de inte klarat av att fungera i en vanlig klass. De kommer till oss med låg självkänsla och dåliga kunskaper. De kan gå hos oss i tre år, men vissa kommer i femman eller sexan. Vi tar hand om hela deras skoldag (förutom B-språk i sexan). Vårt mål är eleverna skall känna att de kan och duger. Vi tycker att vi fått goda förutsättningar att bedriva en bra undervisning.

Vi vill nu ha en utvärdering av vår verksamhet som den har sett ut de senaste sex-sju åren. Frågeställningen får utgå ifrån att vi vill veta hur nöjda eleverna och deras föräldrar är med den undervisning och skolform som vi givit dem.

Omfattningen på arbetet är svårt att definiera. Vi vill få detta klart nu under vårterminen -06.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.