Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bedriver forskning för totalförsvaret (www.foi.se). En av avdelningarna där är Systemteknik, belägen i Ursvik i Sundbybergs kommun, under vilken avdelningen för Systemmodellering finns. Här bedriver vi forskning kring grundläggande metoder och strukturer för Modellering och Simulering (MoS) m m.

Bakgrund
I och med nätverkens och webbens inflytande över hur vi använder datorer i dag, dyker ständigt nya användningsområden upp. Ett av dem är datorbaserad samverkan som innebär tekniker och metoder för att tillåta människor att dela arbetsareor och verktyg m m. Detta innebär att två eller flera personer kan sitta på olika geografiska platser och tillsammans utföra en uppgift på distans. Kända miljöer som tillåter detta är t ex NetMeeting och Tango. Denna typ av samarbete kan ha stor potential inom det distribuerade svenska försvaret.

Projektet
På Institutionen för Systemmodellering bedrivs för närvarande ett projekt som förkortas NätSim (Nätverksbaserad Modellering och Simulering. I projektet forskar vi kring och utvecklar en prototyp till en nätverksbaserad miljö som skulle kunna utgöra en gemensam grund för försvarsrelaterad MoS. Förutom exempelvis distribuerad simulering och distribuerade filsystem, är en ingående komponent en modul för datorbaserad samverkan, som baseras på Java och XML. Modulen som heter CC (CollaborativeCore), bistår med tjänster för grupphantering och även gränssnitt för att koppla in verktyg som ska användas för datorbaserad samverkan. Gränssnittet är dock inte komplett och en av de funktioner som saknas är uppdatering av delade verktyg baserade på att skicka bilder av verktyget för att göra lösningen mer generisk.

Uppgift
Ett problem med verktygsdelning i dag är att den tekniska lösningen oftast inte är generisk utan produktspecifik, så även i CC. Den konkreta uppgift som behöver lösas är således att utöka det befintliga verktygsgränssnittet i CC med bl a bilduppdatering av verktyg. Detta betyder att delade verktyg uppdateras hos olika klienter via en uppdaterad bild av verktyget, snarare än via ett uppdaterad status som uppdaterar en replika av verktyget.
Den första uppgiften för examensarbetet är att först se över hur existerande delade verktyg har löst frågan. Därefter presenteras ett antal förslag på hur det skulle kunna lösas i CC. Tillsammans med handledare väljs en lösning ut som implementeras och testas och slutligen utvärderas. En rapport utarbetas slutligen som sammanfattar arbetet.

Samarbete
Denna uppgift förväntas utföras i samarbete med en liknande uppgift i projektet. Den andra uppgiften avser en ytterligare generisk lösning på utökning till gränssnittet. CC-Gränssnittet kompletteras således i samarbete med ytterligare en 10-p.-examensarbetare.

Förkunskaper
Distribuerade datorsystem, Windows-programmering, Java, XML  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.