Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-10

Vad finns det för tekniska lösningar för Flexibelt Lärande? (ap)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Databasteknik, informatik, datasäkerhet, datorkommunikation, datorstödd konstruktion, informationsteknik, internet, nät- och telekommunikation, webbteknik, elektronik, förvaltningsekonomi, informationshantering, företagsekonomi

Bakgrund
På Högskolecentrum i Arboga ger vi personer möjlighet att bedriva högskolestudier. Distansutbildning vid ett lokalt studiecentrum är en möjlighet för de personer som av olika skäl inte har möjlighet att studera på en universitets- eller högskoleort. Undervisningen bedrivs i huvudsak lokalt hos oss via distansöverbyggande tekniker eller tillresta lärare. Förutom lokaler för undervisning finns grupprum och enskilda studieplatser. Studenterna har även tillgång till telebild, datorer, kopiator och telefax.

Uppdrag
Vi skulle vilja utveckla våra tekniska lösningar gällande vår distansutbildning. Hur kan vi använda oss av ny teknik? Vi har i dagsläget tillgång till bildapparater och telebilder, men då våra studiegrupper ofta är små blir detta ofta en ekonomisk fråga. Kan olika lärcentra som läser samma kurs samarbeta på något sätt, och hur utvecklar vi i så fall ett sådant samarbete och nätverk? Kan Frontyard vara något för oss eller finns det andra liknande tekniker på marknaden som passar oss bättre, exempelvis via internet? Vi skulle vilja ha en teknisk samt ekonomisk kartläggning gällande detta för att se vad som passar oss bäst.

Hemsida: http://www.hc.arboga.se/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.