Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Innovationsteknik, kommunikation, arbets- och organisationspsykologi, kognitionsvetenskap, socialpsykologi, fortbildning, management, marknadsföring, marknadsundersökning, organisationsteori, information

Bakgrund
På Högskolecentrum i Arboga ger vi personer möjlighet att bedriva högskolestudier. Distansutbildning vid ett lokalt studiecentrum är en möjlighet för de personer som av olika skäl inte har möjlighet att studera på en universitets- eller högskoleort. Undervisningen bedrivs i huvudsak lokalt hos oss via distansöverbyggande tekniker eller tillresta lärare. Förutom lokaler för undervisning finns grupprum och enskilda studieplatser. Studenterna har även tillgång till telebild, datorer, kopiator och telefax.

Uppdrag
Vi skulle vilja ha en utvärdering av vår organisation för att se hur vi kan utvecklas vidare. Vår avdelning består av en mindre grupp personer som alla i dagsläget har olika arbetstider och sällan ses. Funderingar vi har är: Hur kan vi bygga upp en positiv gruppdynamik? Hur kan vi arbeta mot samma mål på ett ännu bättre sätt än vad vi gör idag? Hur blir vi en mer sammansvetsad synlig grupp med en gemensam helhetssyn? Hur gör vi oss synliga för företag respektive blivande studenter i regionen? Hur gör vi en bra marknadsföring, både inåt åt oss själva, men även utåt till omvärlden?

Hemsida: http://www.hc.arboga.se/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.