Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-05

AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
WALKME är en webbplatsbaserad hälsotjänst som bygger på att använda stegräknare och bygga upp en träningsdagbok byggd på sina steg. För mer information se http://www.walkme.se

Tjänsten levererar också dagligen två SMS till användaren, ett på morgonen med dagens stegmål, och ett på kvällen med tendens i relation till ett glidande medelvärde.

Tjänsten har utvecklats under 2005 och nu skall marknadsetablering ske. Avtal finns redan med Kungsbacka kommun som subventionerar personal som vill använda tjänsten.

Tänkta kunder är företag, myndigheter, organisationer m fl som subventionerar personalens friskvård.

Genom kontakter med skattemyndigheter har vi fått bedömt huruvida vår tjänst är avdragsgill enligt skattereglerna. Detta besked är positivt.

Vi behöver få genomfört en marknadsplan, konkurrentanalys samt författande av en affärsplan med budget och finansieringsplan. Mycket lämplig uppgift för någon som utbildar sig inom småföretagsområdet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.