Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Termisk infraröd (IR)-modellering av stridsfordon är ett allt viktigare hjälpmedel då kostsamma fältmätningar endast kan göras för ett fåtal olika väder och driftsförhållanden.
Simuleringarna kan t ex användas till duellstudier samt att studera och utvärdera kamouflage eller signaturegenskaper hos fordon i olika omgivningar.

En viktig del i en korrekt IR-modellering är att även inre värmekällor tas med, då deras bidrag till IR-signaturen kan vara avsevärda under många förhållanden. Även friktionsuppvärmning av hjul och hjulband kan vara en viktig del av IR-signaturen.

Standardprogrammet vid institutionen för modellering av detta är RadThermIR från ThermoAnalytics Inc (www.thermoanalytics.com). Programmet används både militärt och som designverktyg civilt, framförallt inom fordonsindustrin, men även inom fartyg- och flygindustrin.

Det har tillkommit förbättrade möjligheter att modellera olika driftsvillkor för motor, hjul och hjulband i RadThermIR. Dessa kan sättas upp med hjälp av ”user routines” – (en Java-script liknande kod), eller alternativt med C++ kod.

Innehåll
•Uppgiften är att utveckla och implementera en avancerad motormodell (eventuellt även modeller för hjul och hjulband) i ett fordon där olika driftsfall ska simuleras.
•Den implementerade motormodellen kan användas i ett stridsfordon där den termiskt simulerade signaturen sedan valideras mot verkliga mätningar.
•Arbetet förutsätter intresse för programmering samt kunskaper om värmeöverföring och strömningslära.

Starttid:
enligt överenskommelse, mars 2006

Omfattning:
20 veckor

Utbildning:
F/Y/M/E eller motsvarande

Arbetsort:
Linköping, FOI, Avd för Sensorteknik, Institutionen för IR-system.

Kontaktperson:
Andreas Persson tel. 013-378538 [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.