Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-01

Samordning av kommunens varutransporter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Varbergs kommun har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra ett klimatinvesteringsprogram som minskar utsläppen av växthusgaser. I programmet ingår sex åtgärder med fokus på miljöanpassade transporter, hållbar energiförsörjning samt information och folkbildning. Programmet startade 2005. Läs mer om detta under projekt på kommunens hemsida http://www2.varberg.se

Uppgift:

I åtgärden ”Samordning av kommunens varutransporter” finns uppgifter för 1-2 examensarbetare.

Exempel på frågeställningar är:
Är det möjligt att göra kommunens distributionscentral mer effektiv med befintliga resurser? Vad finns det för möjligheter för ett samarbete över kommungränserna när det gäller inköp och distribution? Vilka varugrupper är motiverat att köpa in och distribuera genom kommunens inköpsservice?

Tidpunkt för projektet: under 2006
För mer information kontakta Miljöbrons verksamhetsledare på 031-202 789 eller Julia Fredäng på 0732-70 55 70 alternativt [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.