Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-01

Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Varbergs kommun har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra ett klimatinvesteringsprogram som minskar utsläppen av växthusgaser. I programmet ingår sex åtgärder med fokus på miljöanpassade transporter, hållbar energiförsörjning samt information och folkbildning. Programmet startade 2005. Läs mer om detta under projekt på kommunens hemsida http://www2.varberg.se

Uppgift:
I åtgärden ”Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö” finns uppgifter för 1-2 examensarbetare. Det gäller framförallt utvärdering och uppföljning av projektet. Det finns färdiga förslag på uppgifter men också möjlighet att själv utforma arbetet efter egna idéer och utbildningsinriktning.

Exempel på frågeställningar är:
Har projektet uppnått de beteendeförändringar hos föräldrar, elever som var målet för projektet? Har skjutsandet av barn med bil till skolan minskat? Vilka effekter har det gett? Har projektet gett lärarna bättre förutsättningar för att kunna jobba med miljö-, hälso- och trafikfrågor i skolan?

Tidpunkt för projektet: 2006-vt 2007
För mer information kontakta Miljöbrons verksamhetsledare på 031-202 789 eller Julia Fredäng på 0732-70 55 70 alternativt [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.