Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-15

IP telefoni på riktigt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
IP telefoni ersätter i allt större omfattning traditionell telefoni på företagsmarknaden. Men företagen utnyttjar ännu inte teknikens fulla potential där man i framtiden kan ringa till vem som helst över Internet precis som vi idag skickar e-mail utan inblandning av en central ”e-mail operatör” såsom teleoperatörerna idag är inblandade i alla våra telefonsamtal. Ingate arbetar med teknik som möjliggör för företag att fullt ut utnyttja möjligheterna med IP telefoni baserat standarden SIP.

Vi vill inom ett examensarbete om 20p belysa krav och problem kring tillgänglighet och övervakning samt systemens motståndskraft mot attacker via ett publikt Internet. Vi tänker oss en utredningsfas där problemen analyseras och lösningar föreslås sedan ser vi att en verktygslåda tas fram med lämpliga program som kan användas för att övervaka och testa ett företags IP telefonisystems säkerhet, verktygslådan kan både bestå av befintliga program och nyutvecklade/anpassade program. Arbetet ska fokuseras kring lösningar baserade på SIP och relaterade protokoll och det är främst systemens centrala delar som är av intresse, klientsidan är inte lika intressant i detta sammanhang.


Om Ingate
Ingate Systems är ett teknikföretag med rötterna i Linköping som tillverkar världens första SIP-kapabla brandväggar och SIParatorer (en produkt som ansluts till befintliga brandväggar och utökar dem med SIP-funktioner) för små och medelstora företag. Ingate finns i Stockholm och Linköping och dess helägda dotterbolag, Ingate Systems Inc. finns i Hollis, New Hampshire. Ingate har idag drygt 25 anställda med kunder över hela världen. Läs mer på www.ingate.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.