Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den här produkten ska inte göras om - den är bra som den är. Arbetet handlar om att hitta de som är intresserade av detta annorlunda arbetssätt som kan ge så stora och snabba resultat. Arbetet innehåller två delar - dels INBILDNING i sig, dels bokens väg ut i världen. Vilka är intresserade av att läsa en bok som är en resa? Hur marknadsundersöker/marknadsför man på ett inbildande sätt? Sättet måste följa produkten, det får inte bli ett glapp däremellan. På samma sätt är boken inte en bok om INBILDNING, den är INBILDNING i sig, en inbildande produkt i sig, skriven på ett inbildande sätt. En bok om INBILDNING kan inte vara utbildande i sin form, och på samma sätt söker vi här inbildande vägar för marknadsundersökning/marknadsföring. Du måste alltså vara beredd att tänka nytt! Låter det spännande ska du absolut höra av dig med dina frågor - Frågan är JA.

Se också gärna de andra förslagen angående INBILDNING. Vi ser gärna en samverkan mellan studenterna i de olika uppdrag vi önskar hjälp med. Själva vill vi ge allt vi kan av tid, engagemang, handledning och tankedialog.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.