Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det här ska vara en hemsida som ska bli omtalad - annorlunda, avancerad. Vi behöver hjälp med att forma och utveckla en inbildande hemsida för att föra ut INBILDNING och boken om INBILDNING i världen. Hemsidan ska väcka nyfikenhet, vara dynamisk, interaktiv, ja en massa saker som vi inte ens vet om de är genomförbara. Genomgående är att den måste vara inbildande i sin form, inte utbildande, tänk tvärtom! Du/Ni kan säkert under vår dialog identifiera fler funktioner och hitta lösningar för våra önskemål och fantasier.

Vi kan erbjuda en spännande insikt i INBILDNING och dig själv samt dina kanske ännu dolda förmågor. Vi tror att du/ni är öppna och kreativa med lust till nytänkande, eget tänkande och eget ansvar.
Se gärna de andra förslagen angående INBILDNING. Vi ser gärna en samverkan mellan studenterna i de olika uppdrag vi önskar hjälp med. Vi vill ge allt vi kan av tid, engagemang, handledning och tankedialog.

Jag som driver företaget INSIKTEN arbetar med utvecklings och förändringsarbete på individ, grupp, ledar och organisationsnivå sedan 1991. Jag har en beteendevetenskaplig utbildning, en terapeutisk fortbildning men arbetar idag huvudsakligen inbildande. INBILDNING är ett mycket annorlunda sätt att tänka, arbeta och förhålla sig i arbetet med andra människor, som pedagog, filosof, socialarbetare eller lärare.
Kontakta mig gärna för mer information, även om du inte är säker på att du har rätt profil.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.