Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-18

Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik, FCC, har tagit fram en beräkningsmotor för Monte Carlo-simuleringar. Denna är ämnad att modellera hur försäkringsbolag kan komma att bete sig under olika marknadsförutsättningar samt hur bolagen ska placera sina tillgångar för att maximera möjligheten att pensioner ska kunna betalas ut i framtiden.

Beräkningsmotorn har i dagsläget ett textbaserat användargränssnitt som påminner om MatLab, R eller liknande matematikpaket. Programmet kan generera olika möjliga utvecklingar för exempelvis befolkningstillväxt, inflation, aktieindex mm.

Programmet kommer att spridas till ett stort antal försäkringsbolag och det är av största vikt att det görs användarvänligt och lättarbetat. Således behöver ett användargränssnitt tas fram, vilket bland annat ska uppfylla följande krav:

- Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt hålla ordning på användardefinierade och inbyggda funktioner, så att inga namnkollisioner inträffar.

- Syntaxkoll i realtid samt syntaxhjälp av samma typ som i ex-vis Visual Studio.

- Eftersom programmet kommer företrädelsevis att användas av ekonomer och aktuarier så skall det gärna se ut att vara en del av Excel, som dessa grupper ofta är väl bekanta med. Detta är dock inget absolut krav.

- Parametrar i de olika modellerna skattas med det statistiska programpaketet R, så det ska vara möjligt att exportera data och rita grafer direkt i R från gränssnittet. Fördelen med detta är att R ibland har kraftfullare grafritningsmöjligheter än Excel.

- Det ska finnas en databas som kopplar parameterskattningsrutiner i R till datamängder i Excel-ark (csv-filer) samt kan katalogisera redan utförda simuleringar.

- Det skall finnas ett flexibelt och utbyggbart hjälpsystem för användaren där denne kan få information om inbyggda funktioner samt själv skriva information om egendefinierade funktioner.

Arbetet kan vara passande för en till två personer med datalogiutbildning och intresse för människa-dator-interaktion och gärna även visst matematikintresse, även om det inte är lika viktigt.

Handledare och examinator finns.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.