Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-23

Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eurosteel i Oskarshamn är ett legoföretag inom den tunga verkstadsindustrin. Plåt förädlas i många olika steg från skärning, bockning till svetsning och ytbehandling. Företaget jobbar sedan årsskiftet 2004/2005 med införandet av lean produktion. Inom varje produktionsområde har det startats förbättringsgrupper. Samtidigt har man belyst flöden av olika produkter och kommit fram till att det finns en stor förbättringspotential.

Syftet med detta examensarbete är att effektivisera flöden och tillverkningen av skärmar till truckar. Detta innebär projektarbete i olika faser:
· Värdeflödesanalys av nuläget (bl.a. tidsstudier)
· Granskning av resultatet samt design av optimerad flöde
· Införning av nya flödet i verksamheten och förankring hos personalen

För att lyckas med detta arbete krävs:
· helhetssyn
· förmåga att arbeta analytiskt
· att kunna engagera personal i en grupp
· grundläggande kunskaper av lean produktion

För ytterliggare information om Eurosteel gå in på www.eurosteel.se. Vi vänder oss i första hand till studenter vid Högskolan i Kalmar, Växjö Universitet och Blekinges Tekniska Högskola.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.