Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-07-27

Energioptimering av kontorshus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgift:
Hur långt är det lönsamt att gå energiekonomiskt då man bygger kontorshus? En energioptimering med ett livscykelperspektiv där vi ser på klimatskal (fönster, dörrar, väggar,tak etc.), system (ventilation, värme/kyla, styrning etc.) samt elinstallationer (belysning,styrning etc).

Syftet är att skapa ett kontorshus som uppfyller Bygga-Bo-Dialogens målsättningar med avseende på energi och som passar in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Det skall naturligtvis uppfylla alla krav på komfort och inomhusmiljö.

Passar en ingenjör eller motsvarande med bygg, VVS, installation, arkitektur eller liknande.

Examensarbete om 10 eller ännu hellre 20 poäng.

Organisation: Norra Älvstranden Utveckling AB

För mer information kontakta Miljöbrons verksamhetsledare på 031-202789 alt [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.