Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-22

Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Författarkortleken är ett verktyg för att stimulera kreativt skrivande, ensamt i sitt slag. Det lanseras nu till en skrivande allmänhet via bokhandeln, men skulle sannolikt kunna göra nytta även i mer specialiserade sammanhang, såsom inom skolan och inom andra områden.
Vill du ta reda på hur det ser ut inom ditt studieområde?

Bakom Författarkortleken står nystartade Flying Pencils AB. Företagets mission är att få människor som längtar efter flöde och inspiration i sitt skrivande att ta mod till sig att skriva ”med magen”; yrkesskribenter såväl som amatörer. ( http://www.forfattarkortleken.se )

Vi söker dig som har ett genuint intresse av kreativt skrivande/skapande och dess möjligheter i olika sammanhang. Ni får gärna arbeta två studenter kring ett examensarbete.
Alternativ 1. I klassrummet, kreativt/fritt skrivande, på mellanstadiet.(1-2 stud)
Alternativ 2. I klassrummet, kreativt/fritt skrivande, på högstadiet.(1-2 stud)
Alternativ 3. I klassrummet, kreativt/fritt skrivande, svenska som andraspråk (1-2 stud)

Arbetet syftar till att ta reda på följande:
• SÅ HÄR JOBBAR JAG (LÄRAREN) OCH DETTA ÄR MINA BÄSTA TIPS!
• DESSA VERKTYG ÖNSKAR JAG MIG!
• SÅ HÄR JOBBADE VI MED FÖRFATTARKORTLEKEN i KLASSEN!
• SÅ HÄR SKULLE JAG VILJA UTVECKLA FÖRFATTARKORTLEKEN!

Mer ingående kan frågorna beskrivas:
1) VILKEN TYP AV PEDAGOGISKT MATERIAL/VERKTYG ÖNSKAR SIG LÄRARNA INOM OMRÅDET KREATIVT SKRIVANDE, FÖR ATT ELEVERNA SKA UTVECKLAS PÅ BÄSTA SÄTT? Här tänker jag mig några öppna frågor där lärarna spontant får beskriva NULÄGE (hur de faktiskt jobbar, och vilka redskap/vektyg/metoder/läromedel de tar till sin hjälp )och varför (varför inte rent av deras bästa tips?) – samt konkreta ÖNSKEMÅL (vad de skulle vilja tillföra, för att förbättra och varför).

2a) PÅ VILKET/VILKA OLIKA SÄTT KAN FÖRFATTARKORTLEKEN ANVÄNDAS I KLASSEN FÖR ATT SÄTTA IGÅNG OCH FRÄMJA KREATIVT SKRIVANDE OCH
(MUNTLGT/SKRIFTLIGT) BERÄTTANDE I ALLMÄNHET, I SIN NUVARANDE FORM?
2b)VILKA FÖRÄNDRINGAR SKULLE LÄRAREN VILJA GÖRA I PRODUKTEN FÖR ATT FÖRFATTARKORTLEKEN BÄTTRE SKULLE ANPASSAS TILL ELEVERNA/UNDERVISNINGEN?

Om man till detta kan komplettera med en observation av elever som arbetar med verktyget vore det ju toppen!

3) En alternativ frågeställning är att tillämpa ovannämnda frågeställning på undervisning i SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK
3a) Kan man skriva från hjärtat på ett språk som man bara delvis behärskar?
3b) Hur kan Författarkortleken fungera som verktyg i undervisningen i svenska som andra språk?

Mitt företag Flying Pencils AB kan naturligtvis erbjuda författarkortlekar till testpersonerna, som en liten intresseväckare/tack för att de ställer upp. Jag kan bistå med min tid, och jag kanske kan lära ut något om intervjuteknik, om det finns intresse av det.´

Mitt företag medverkar med monter på Bok & Bibliotek årligen, och om uppsatsen är av god kvalitet finns det goda chanser att jag får möjlighet att intressera såväl lärare som pressen för arbetet, vilket jag tycker skulle vara roligt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.