Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-05

Forma tankar kring ett koncept för Gysinge(Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gysinge Bruk är ett välbevarat vallonbruk med anor från 1600-talet och idag en plats för utställningar, smide, lek, konferenser och äventyr i naturen. Området gränsar till Färnebofjärdens nationalpark.

Gysinge Bruk ligger vid Dalälven, ca.11 mil från Stockholm- Arlanda, 7,5 mil från Uppsala och 5 mil från Sandviken och Gävle.

Här finns en vacker miljö och en antal duktiga entreprenörer.
Navet för besöksnäringen är Wärdshuset som med 15000 övernattningar per år, drar till sig människor från både när och fjärran.
Här i den gamla bruksmiljön finns också några butiker, en smedja och ett brandbilsmuseum.
Centrum för Byggnadsvård är ett mecka för den som har intresse för att rusta gamla hus på ett tidstypiskt sätt. Totalt omsätter dessa ca 55 miljoner per år och sysselsätter 60 personer.

Aktörerna på orten vill nu tillsammans utveckla sina verksamheter, och dra nytta av den potential som miljön har.
Man vill ha studenter som med nya ögon kan titta på en marknadsplan och forma tankar kring ett koncept för Gysinge.

Hur ser besökaren idag på området?
Vilka kundsegment vänder man sig till idag?
Finns det andra kundsegment?
Hur ska man marknadsföra sig mot dessa?
Hur kan man på bästa sätt utnyttja ortens och befintliga aktörers möjligheter?
Konkurrentanalys

Läs mer om Gysinge på Sandvikens kommuns hemsida: http://www.sandviken.se/kulturfritid/bruksmiljoer/gysingebruk

Läs mer om Gysinge Wärdshus på:
http://www.gysinge.com/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.