Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Utveckling av CRM-system i .NET 2.0

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi på SolarPlexus brukar beskriva oss själva som Internetkonsulter och vår affärsidé och mål är att skapa högsta möjliga värde i våra kunders webbplatser. För oss handlar det om att bygga affärsdrivande funktioner på webb och intranät som tar kunden närmare sina mål.

Vi har idag en produktfamilj som vi skall utöka med ett webbaserat CRM-system. Ett CRM-system, eller kundvårdssystem, bygger på att kontinuerligt samla all viktig kunddata och göra den tillgänglig för alla som interagerar med kunderna. Systemet skall hanteras via webben och vara utvecklat i .NET 2.0 (C#).

Våra frågeställningar är:

- Vad har vi för behov?
- Vad finns det för tekniska krav på systemet?
- Vad skall systemet innehålla för funktioner?

Examensarbetet kommer att vara uppdelat i fyra delar: Analys, databasdesign, programmering och grafiskt gränssnitt. Examensarbetet skall resultera i en betaversion av ett CRM-system.

Viktiga begrepp som studenten bör vara bekanta med:

- ASP.NET
- C#
- Microsoft SQL Server
- Microsoft Visual Studio
- Webservices

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.