Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Demokrati, jämställdhet och inflytande inom folkrörelsen Hyresgästföreningen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Organisation:
Hyresgästföreningen är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse och intresseorganisation med drygt 500 000 medlemmar och över 700 anställda i hela Sverige. Hyresgästföreningen organiserar bostadshyresgäster med utgångspunkt från att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Hyresgästföreningen har ett brett verksamhetsfält. Hyresgästföreningen förhandlar bland annat om hyror med hyresvärdar, företräder enskilda medlemmar i tvistemål kring boendet, bildar opinion och deltar i den bostadspolitiska debatten om rättvisa hyror och sunda bostäder samt engagerar boende i lokalt utvecklingsarbete.

Bakgrund:
Hyresgästföreningen genomgick för några år sedan en stor organisationsförändring där man bytte grundorganisation, övergav länsindelningen till förmån för större regioner, specialiserade personalens arbetsuppgifter och införde kvalitetskriterier på flera områden.
Region Mitt, som bland annat innefattar Örebro län, bedriver sedan ett år tillbaka ett folkrörelseutvecklingsprojekt där en översyn av servicen, tillgängligheten, stabsfunktionerna och folkrörelsearbetet genomförs. Inom ramen för detta projekt söker Hyresgästföreningen C- eller D- studenter för utredande arbete enligt nedanstående.

Uppgift:
Att undersöka hur demokratiska beslutsprocesser, arbetssätt och metoder används/ger sig uttryck inom Hyresgästföreningen (Region Mitt och Region Aros-Gävle), vilka demokratiska målsättningar som kan skönjas och vilka förändringar som behöver göras för att nå de demokratiska målen. Demokratin inom Hyresgästföreningen idag behöver kartläggas, de demokratiska målen fastställas och förändringsvägar analyseras och föreslås.

Förutsättningar:
Arbetet med uppsatsen kommer att bedrivas inom ramen för det ovan beskrivna folkrörelseprojektet. Studenten/studenterna kommer att ingå och arbeta tillsammans med den projektgruppen som sedan ett år verkar. Projektgruppen träffas till övervägande delen i Örebro. Kunnig kontaktperson för uppsatsarbetet finns att tillgå inom projektgruppen.
Målsättningen är att sammanfoga slutförda uppsatser till det befintliga projektet vars slutdatum är 31 december, 2006.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.