Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-16

Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regeringen har givit de statliga myndigheterna i uppdrag att förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder. I förordningen 2001:526 fastslås att de särskilt ska verka för att deras lokaler, information och verksamhet är tillgänglig för människor med funktionshinder.

Arbetet med tillgänglighet syftar dels att skapa möjlighet för människor med funktionshinder att besöka samt ta del av myndigheten, dels att anställda med funktionshinder ska kunna arbeta, på lika vilkor, inom myndigheten.

Polismyndigheten i Stockholms län har utarbetat en handlingsplan för detta arbete samt även påbörjat inventeringsarbete. För att komma vidare krävs ytterligare inventering av polisstationer och andra lokaler.

Det ovannämnda inventeringsarbetet skulle kunna, för en intresserad student/studenter, vara ett lämpligt examensarbete.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.