Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-23

Effekten av att s.k. medicinskt färdigbehandlade inte kan lämna Akademiska sjukhuset i Uppsala

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under 2005 har mellan 8-20 personer belagt sjukhusplatser på Akademiska sjukhuste trots att personerna är vad man kallar medicinsk färdigbehandlade (tidigare kallades det ”utskrivningsklara”). Orsaken till detta kan vara dels att det inte finns platser inom kommunens vårdboenden, men det kan också bero på bristen på hemläkarresurser.

Under alla förhållanden blir det en dygnskostnad för att stanna på sjukhuset - trots att inga läkarinsatser fordras – som är 3000 kr eller nästan 2000 kr extra per dygn. Därtill kommer att dessa personer upptar sjukhussängar som behövs för nya patienter, som därför torde öka köerna i andra ändan. När utskrivning ändå sker hänvisas personer till s.k. korttidsplatser hos kommunen. Dessa platser är något dyrare än ordinarien platser på vårdboenden. Konsekvensen blir också att anhörigvårdare inte får den önskvärda avlastningen under 1- 2 veckor.

Uppgift: Vad kostar dettta kommunen per år? Ta fram kalkyler som underlag för beslut. Alternativkalkyler. Även andra aspekter kan utredas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.