Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-28

Undersökning av tåg som transportmedel i Europa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget:
UAE Logistics är ett 4-parts logistikbolag inom DHL-gruppen som arbetar med logistikutveckling och logistikadministration i ”Control Towers”. UAE L driver idag Control Towers för ex. Ericsson, Saab, FMC Foodtech, Metso Paper och Emhart. Vi finns representerade i Stockholm, Lund, Linköping, Dubai och Dallas och är tillsammans ca 100 personer.

En av Kontrolltornets viktigaste funktioner är upphandling av transporter åt våra kunder och vi har idag ett 30-tal olika logistikleverantörer inom transport, distribution och lagerhantering världen över. Då kostnad och ekonomi är viktiga parametrar i upphandlingar vill vi se över möjligheten att erbjuda ännu ett transportsätt på flera av våra marknader.


Uppdragsbeskrivning:
Att undersöka möjligheten för oss, att för vår storkunds räkning, använda tåg som transportsätt i regionerna Väst-, Central –och Östeuropa.

Uppdraget skall utföras genom att intervjua såväl företag som säljer tågtransporter som företag som använder sig av tågtransporter samt ta del av dokumentation och rapporter som skrivits om ämnet. Parametrar som ska belysas är bl.a. kostnadseffektivitet kontra ledtid och hantering, kapabilitet på de olika marknaderna samt även miljöaspekten. Viktigt är att se detta ur vår kunders perspektiv och utgå från deras specifika krav samt sammansättningen av dess sändningar och produkter. Utkomsten av arbetet skall vara en rekommendation om tåg är ett alternativ för våra kunder och i så fall i vilka regioner/marknader och för vilka produkter och servicenivåer.

Projekttid:
Projektuppstart under första delen av Februari och rekommendation förväntas vara oss tillhanda i mitten av april

Resurser:
Önskat antal resurser är två personer på heltid  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.