Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fokuz AB ägs av Företagarna Jämtland-Härjedalen och har till uppgift att:
• samordna projekt och aktiviteter som syftar till att stimulera näringslivet och öka kompetensen i företagen.
• skapa möten mellan idegivare och samarbetspartners.
• knyta ihop aktörer och projekt, samordna och bygga nätverk.
• vara en resurs för projekt genom projektadministration och ekonomistyrning, uppföljning och rapportering.

Som underlag för kommande projektansökningar vill nu Fokuz med hjälp av studenter göra en undersökning för att se om det finns intresse bland producerande företag i Jämtlands län att samverka för att nå nya marknader.

Finns det ett intresse att med gemensamma marknadsaktiviteter och stöd från ett projekt nyttja varandras kapacitet och erfarenheter för att bli starkare på export?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.