Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-07

Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Södra Närke har ett dyslexiprojekt för att öka rätt till det skrivna språket.

Enligt flera undersökningar har nästan en fjärdedel av befolkningen i Sverige läs- och skrivsvårigheter jämfört med vad som krävs för att uppnå godkänt i ämnet svenska i årskurs 9. Cirka 30% av denna grupp har sådana specifika läs- och skrivsvårigheter som kan diagnostiseras som dyslexi.

Projektet Familjens rätt till det skrivna språket - FaRsS - är på flera sätt nydanade i upplägget av tillvägagångssättet för att sprida förståelse och kunnighet runt handikappet. Bakom namnet ”Familjens rätt till det skrivna språket” ligger en strävan att skapa en förståelse och en kunnighet inom den drabbade familjens vardagliga nätverk och dess omgivning. Vardagens problematik när man lever med handikappet läs och skrivsvårigheter tror vi i väsentlig del kan underlättas genom riktad information och föreläsningar. Uppsökande verksamhet med information kommer att riktas mot arbetsplatser, ungdomsmottagningar, föreningsliv, försäkringskassan, arbetsförmedling m.fl.

Informationen kommer att utföras som ett led i att synliggöra problemen, berätta om rättigheter och skyldigheter, samt att underlätta för en satsning där vi ger drabbade möjlighet till individuell hjälp i sina olika situationer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.