Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Kan värmländsk björk ersätta regnskog?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
UnionWood är en ekonomisk föreningen med sammanlagt 23 medlemsföretag som har realtion till trä i någon form. Föreningen har idag två anställda, som ansvarig VD - Nicklas Andersson, Göran Stålfors ekonomi och marknad. Sätet finns i Karlstad i nära anslutning till Karlstads universitet.

Idag drivs forskningsinsatser om en speciell torkmetod som får björkens karaktäriska ljusa träslag att mörkna homogent. Efter behandling får träet likvärdiga egenskaper såsom teak och mahogny utan några tillsatser. Forskningen har med detta visat på en realisering av ny miljövänlig teknik som kan minska skövlingen av regnskogen och stärka efterfrågan på svensk träråvara.

UnionWoodföretagen har under nära två års tid haft samarbete med Tom Morén professor i träfysik på Luleå tekniska universitet (Ltu). Delar av den nya torkmetoden har tillgängliggjorts och värmländskt råmaterial till prototyptillverkning har behandlats vid universitetets forskningsanläggning. Ltu har bidragit med nya forskningsrön, vi har bidragit med erfarenheter om hur värmebehandlingen påverkar träet ur bearbetningssynpunkt samt om någon konstruktionshänsyn måste tas med tanke på träegenskapernas förändring efter värmebehandlingen.

Hitintills är det inget som talar emot att vi ska fortsätta driva utvecklingen framåt avseende värmebehandlingsmetoden. Ett naturligt steg är då att utreda om en sådan anläggning skulle kunna placeras i Värmland med hänsyn till såväl ekonomiska som miljömässiga faktorer
(det finns för övrigt ingen kommersiell anläggning i Sverige).

I vår utredning är förstås marknadspotentialen en mycket viktig punkt.
Vi önskar därför kontakt med en marknadsekonom som kan hjälpa oss att fastställa en marknadsanalys avseende värmebehandlat trä. Ni kommer sannolikt att jobba mot arkitekter och byggföretag men även importörer av regnskog.

Om ni väljer att göra ert examensarbete hos oss har vi möjlighet att erbjuda kontor. Ni kommer dessutom hamna i en miljö som ställer krav på innovativt tänkande.

För ytterligare information om oss besök, wwww.unionwood.se


Vänligen
Nicklas Andersson
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.