Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-05

3 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Quality-projektet drivs för att öka företagandet i Västra Götaland.
Vi hjälper företagsutvecklare att skapa tillväxt genom att främja samspelet mellan kvinnor och män. Målsättningen är främst att fler kvinnor ska starta egna företag, eller komma in i befintliga organisationer. Quality-projektet verkar som en fri aktör inom innovationssystemet och arrangerar aktiviteter tillsammans med de etablerade stödorganisationerna. Läs gärna mer på http://www.qualityprojektet.org

Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring är några exempel på områden som projektet arbetar med där vi även gärna ser examensarbeten under våren 2006. Se uppslagen nedan, för konkreta förslag. Så länge uppsatsämnet är kopplat till Quality-projektets verksamhetsområde och syftar till ett konstruktivt resultat, ställer vi oss dock öppna till utformandet av fler inriktningar än nedanstående. Kom därför gärna med egna förslag!

1) SUCCESS STORIES. Att studera företag/organisationer som lyckats med olika aktiviteter inom jämställdhetarbete. Gärna ett brett perspektiv med exempel från både mindre och större organisationer. Kan röra sig om olika insatser inom team-arbete, kompetensutveckling, osv. Exjobbaren har stor möjlighet att själv påverka inriktningen.

2) HUR BLIR JÄMSTÄLLDHET EN DEL AV VERKSAMHETEN Jämställdhet diskuteras ofta som en separat fråga i organisationer, vilket ger till grund att det mesta som görs inom jämställdhetsarbete inte blir automatiserat i verksamheten. Denna studie syftar till att undersöka hur jämställdhetsarbete kan integreras med direkt koppling till verksamhetsnära delar i organisationen.

3) FINANSIÄRERS PÅVERKAN I INNOVATIONSFÖRETAG Vilka parametrar ser finansiärer till vid investeringsval? Vad läggs vikt vid, och vad vägs kanske inte in? Hur påverkar detta teamet i det företag som tagit investeringen? Tex utifrån vilka krav som ställs av finansiären, eller vilket stöd som ges i olika former. Denna studie kan eventuellt göras i ett bredare perspektiv, med hänsyn även till affärsrådgivare och juridik- samt revisionspartners.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.