Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-31

Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är en rådgivningsorganisation som med stöd av NUTEK ger kostnadsfri rådgivning till grupper som vill starta företag ( http://www.kooperativkonsult.coop )

En grupp som ofta vi möter är företagare som vill dela på lokal, dela varumärke, dela marknadsföring mm.

Vi vill nu gärna att en eller två studenter gör en studie på en grupp företag som genom samverkan lyckats sänka sina kostnader, öka sina intäkter - dvs använder företagssamverkan som lett affärsutvecklingsverktyg.

Studien bör vinklas och spetsas på lämpligt sätt, här nedan kommer några förslag på vinklingar:
- Vilken roll har en eldsjäl i detta?
- hur startprocessen gick till?
- hur samarbetet ser ut idag?
- göra en swot/riskanalys?
- Göra en jämförande studie om alternativa vägar, vad hade hänt om de enskilda företagen inte hade samverkat osv.
- vad företagssamverkan har resulterat i, kan man mäta resultatet - intäkter av samarbetet osv?
- formulera en modell för samverkan om vad man bör tänka på etc.

Vi är öppna för att tillsammans med en student/studenter eller forskare diskutera fram något inom detta område - så önskemålen är inte huggna i i sten. Vi vill förstås att studenten skall tycka det är intressant.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.