Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Signalbehandling av nya laserradardata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet går ut på att fortsätta och fördjupa arbetet med att studera och analysera vågformsdata från nya laserradarsystem. Särskilt intressanta frågeställningar som bör belysas är hur denna nya typ av data kan användas, vilken extra information som kan erhållas och hur informationen kan extraheras, osv

I examensarbetet ska (existerande) metoder för analys och bearbetning av vågformsdata studeras och vidareutvecklas. Arbetet innehåller uppgifter inom analys, realisering och utvärdering. För existerande metoder finns programkod som kan utnyttjas.


För mer information se:

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____4710.aspx

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.