Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-25

Förutsättningar för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Relevant, pålitlig, tillgänglig, jämförbar och förståelig miljöinformation är en av förutsättningarna för miljöstyrning av produktionsenheter, företag och produkter. Välgrundade beslut i inköpssituationer ställer också liknande krav på miljöinformation.

Det finns dock flera kända problem med miljöinformationshantering idag. När det gäller produktinformation kan drivkrafterna vara svaga. Formaten för produktinformation kan också/därför vara underutvecklade och ibland inte förståeliga eller överhuvudtaget använda. Användandet av IT-system för att automatisera och förbättra systematisk miljöinformationshantering är sällsynt vilket kan leda till onödiga kostnader, opålitlig information och lågt organisatoriskt minne. Organisationsdesign och ansvarsfördelning är inte alltid anpassad för att stödja flödet av företags- och produktrelaterad miljöinformation.

PROJEKTET
Projektet syftar till att öka kunskapen om förutsättningarna för framtagandet av användbar miljöinformation på företags- och produktnivå, och för att samma information ska bli använd.

GENOMFÖRANDE
Projektet kommer till stor del utgöras av fältstudier av företag, och genomförs lämpligast av två studenter. Det kommer att handledas av doktorand Johan Erlandsson och examineras av professor Anne-Marie Tillman, Miljösystemanalys, Chalmers. Projektet kan starta omgående.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Lämplig bakgrund är Industriell ekonomiprogrammet (el. motsv.) kompletterad med någon/några kurser i miljökunskap/miljöteknik/miljömanagement.

/kl


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.