Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Kartläggning av B2B försäljning av underhållsprodukter(MRO) till Nordisk industri.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
B2B försäljning och inköp av Underhållsprodukter(MRO-Maitenenance,Repair and Operations)till industrin är en marknad som är väl lämpad för handel över Internet. I Norden finns inga dominerande aktörer som det finns på andra regionala markander.
Brady är ett förteag som via olika typer av identifieringslösningar hjälper företag att förbättra produktivitet ,resultat, miljö och säkerhet. Brady är en amerikansk koncern http://www.bradycorp.com/ som är noterad på NYSE och med 4500 anställda producerar säljer och marknadsför produkter och system inom identifiering.
I sortimentet finns närmare 50 000 olika produkter innehållande etiketter,printrar och mjukvara till printsystem.
Många globala kunder använder sig av Bradys märksystem i sina produkter.
En stor del av proidukterna går även till industriförnödenheter för underhåll.
I Brady Norden är vi ca . 50 anställda och täcker försäljning till Norden + Baltikum.
Vi behöver en resurs för att under våren( start omgående) kartlägga.

1) Hur stor är marknaden för MRO i Norden

2) Genom vilka kanaler sker inköp. Nu och de närmsta 3 åren.

3) Vilka är aktörerna på marknaden idag

4) Hur sker e-commerce idag inom MRO

5) Hur bör man lansera en e-handelsplats idag inom MRO

6) Lönsamhetskalkyl

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.