Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-27

Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Föreningen Hjälmaren Runt är ett nätverk av många företag och fem kommuner, som alla ligger runt sjön Hjälmaren, på gränsen mellan Sörmland, Närke och Västmanland. I nätverket ingår större besöksmål, såväl som små aktivitetsföretag, hantverkare, boendeanläggningar etc.
År 2001 startades ett samverkansprojekt för marknadsföring, utveckling och samordning av de aktörer som var verksamma i området. Efter projekttidens slut har samarbetet nu övergått i föreningsform och syftet är fortfarande att främja utveckling och marknadsföring av turismprodukter i området, stärka deltagande entreprenörer samt göra begreppet Hjälmaren Runt känt i Sverige och övriga Europa. Detta sker via en gemensam broschyr, en gemensam hemsida, en bokningsportal som är under uppbyggnad och genom olka aktiviteter och utbildningar för nätverkets medlemmar.
Vi skulle nu vilja ha hjälp med att utvärdera och analysera vad projektet/nätverket Hjälmaren runt betytt för de företag, entreprenörer och kommuner, som deltagit. Uppsatsen skulle också kunna innehålla jämförelser med liknande nätverk på andra håll, som skulle kunna ge idéer och uppslag till vidare utveckling.

Ämnet borde passa bäst för någon som läser Turismvetenskap, Ekonomi el.likn.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.